0539 610 35 08
0546 610 35 08
Çağrı Merkezi
Doğalgaz Tesisatı
Kalorifer Tesisatı
Kombi Tamiri
Su Tesisatı
/

  Dekorasyon (Tadilat)
  DEKORASYON (tasarım) ne demek acaba onu biliyormuyuz: ? demektir.. Bir şeyi zihinde biçimlendirme kurma, tasarımlanan biçim , tasavvur.
  Güzel sanatlar alanında dekorasyon: yaratıcı sürecin kendisi olup, bir faaliyet için gerekli olan eskiz ve planların hazırlanması  çalışmalarını kapsar.
  Dekorasyon; Yaşanan mekanların kullanım amaçlarına uygun olarak en verimli, estetik ve sanatsal bir şekilde düzenlenmesidir.

  Tarih boyunca insanın yaşadığı mekanlar üzerinde çok gelişmeler kaydedilmiş ve bu gelişmeler sonucunda bir çok tasarımlar ortaya çıkmıştır. Amaç, yaratıcı tasarımlarla insanın kendine olan güvenini aşabilmek, farklılaşmaktı


  Bugün için çoğunlukla dekorasyon firmaları tarafından iş kolu haline gelmiş bulunan Dekorasyon olgusu, süsleme sanatı olarak da tanımlanabilir. Yaşanılan mekanların insan hayatına renk katması, doğaya bakış açısıyla doğru orantılı olarak değişiklik göstermektedir.

  -Dekorasyon firmaları ; Mistik ya da sembolik anlamda renklerin, şekillerin kullanımıyla her mekanda veya nesnede içinizdeki yaratıcılığı ortaya koymanıza yardımcı ve klavuz olurlar.

  -Dekorasyon (tasarım), algı ile kavram arasında bir bağlama aracıdır. Nesnel gerçeklik ile doğrudan ilişkisi bulunmaz. Bu nedenle önemsiz ayrıntılar yerine, önemli özelliklere dikkat çeker. Bunun sonucu olarak ta algılardan genelleştirme yapılarak kanılara varılır.

  -Tasarım bilgi edinme öğesidir.Çünkü, duyumsal tasarım ile zihinsel tasarım daima birbirini etkiler. Bu nedenle duyumsal bilgi ile ussal bilgi her zaman iç içedir. Gerçek bilgi ise böylelikle oluşur.


  DEKORASYON ÇEŞİTLERİ:
  -Dış mekan dekorasyonları:
  Dış mekan dekorasyonu(tasarımı),binanın temelinden çatısına kadar,bahçesinden  tutunçevre düzenlemesine kadar herşeyi kaplar:aşağıda ki resimlerde
  olduu gibi,

   
  -Dış cephesi yapılmış hali,boyası çatısı ve bir çok şeyi bitmiş şekli:Farklı resimlerde koyuyoruz,Tek modele takılıp kalmayalım diye:Bunlar kendi yapıtlarımızdır.


  - İçmekan dekorasyonu(tasarımı): NEDİR ? Yada ne anlıyoruz.bunu iyi bilmeliyiz ki düşlediklerimizi hayata geçirebilelim.:

  -Bir binaya girdiğimizde kapalılık ve kuşatılmışlık hissederiz. Bu algılama iç mekandaki zemin, duvar ve tavan düzlemlerinin verdiği etkiye bağlıdır. Bunlar, hacimlerin fiziksel sınırlarını tanımlayan mimari öğelerdir. Mekanı kapatır, sınırlarını bir araya getirir ve onu çevresindeki iç mekanlardan ve dışarıdan ayırır.
  Döşemeler, duvarlar ve tavan örtüleri bir mekan parçasının sınırlarını çizmekten daha fazlasını yaparlar. Biçimleri, bir arada var oluş şekilleri ve kapı/pencere açıklıklarının düzenleri, tanımlanmış mekanı ayrıca belirli mekansal ve mimari niteliklerle doldurur. '' Büyük Salon '', '' Tavanarası Odası '', '' Bol Pencereli Oda '', '' Hücre '' gibi mekansal tanımlarla, sadece söz konusu mekanların büyüklüğünü değil, ölçeğini ve boyutlarını, ışık kalitesini, çevreleyen yüzeylerinin özelliklerini ve bitişik mekanlarla kurduğu ilişkiyi algılayabiliriz.


  -İç Mekan Tasarımı, elbette ki, mekanın mimari açıdan tanımlanmasının ötesine geçer. İç Mekanın düzenlenmesini, tefrişini ve görsel açıdan zenginleşmesini sağlamak için, içmimarın mekanın mimarı karakterini mutlaka çok iyi tanıyor ve aynı zamanda da mekanın değişiklik ve gelişme ihtimallerini de biliyor olması gerekmektedir. Bu sebeple, İç Mekan Tasarımı'nın ilk adımı, iç mekanın, binanın yapım sistemi içindeki yerinin ve oluşturulma şeklinin iyi anlaşılmasıdır. Bu anlayışla,  içmimar, mimari mekanın üzerinde etkin olarak çalışabilecek, gerekli seçimleri yapabilecek, mimari mekanı var olan özellikleriyle sürdürebilecek ya da bir mimari mekanın asıl niteliklerini değiştirecek önerilerde bulunabilecektir.

  -Genelde biz sıhhhı tesisat iç mimarisinde,banyo,mutfak, ve ek olarak wc ve ebeveyn bölümlerini dikkate alırız ve yapılmış olan evin iç dekorasyonuna göre,
  uygulamalar yaparak tasarımımızı tamamlamış oluruz,aşağıdaki resimlerin çoğu kendimize ait,bir kısmı,birlikte çalıştığımız,mimar arkadaşlarımızın
  resimlerini kullanarak,sizlere bir kaç örnek göstermek istedim:
  Yukardaki resimlerimiz,sadece teşhir amaçlıdır,bir hayal ürünüdür,bizim bazı muşterilerimiz için yaptığımız uygulamalardan bir kaçıdır,sadece,,siz seçerken
  size bir kaç ipucu olarak,belki bir şekil andırması ve hayal kurmanızı sağlar,siz sadece isteyin,biz hayallerinizi gerçekleştirecek,projeler yapalım,Bu resimlerle
  kalmayalım.bizimle irtibata geçin pişman olmayacaksınız...
  Copyright © 2015 by sihhitesisatcim.com  ·  Tüm Hakları Saklıdır  ·  E-Mail: info@sihhitesisatcim.com Tasarim Byuğurer